Hoe helpen wij u te voldoen?

ID Control ondersteunt u met een NIS2 management systeem, training en advies voor de volgende maatregelen voortvloeiend uit uw NIS2 plichten:

Een risicoanalyse en beveiliging van informatiesystemen

Maatregel 1

Risico en beveiliging

Beveiligingsaspecten op het gebied van personeel, toegangsbeleid en beheer van assets

Maatregel 2

Beveiliging personeel, assets en toegang

Maatregelen op het gebied van bedrijfscontinuïteit, zoals back-upbeheer en noodvoorzieningenplannen

Maatregel 3

Bedrijfscontinuïteit

Incident response is het proces van het beheer en mitigatie dat je doorloopt als er een incident plaatsvindt.

Maatregel 4

Incidentenbehandeling

Basis cyberhygiëne en trainingen op het gebied van cyberbeveiliging

Maatregel 5

Cybersecurity bewustwording

Beveiliging bij het verwerken, ontwikkelen en onderhouden van netwerk- en informatiesystemen, inclusief de respons op en bekendmaking van kwetsbaarheden

Maatregel 6

Beveiliging systemen en kwetsbaarheden

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

Maatregel 7

Beveiliging van de toeleveranciersketen

Beleid en procedures over het gebruik van cryptografie en encryptie

Maatregel 8

Cryptografie en encryptie

Het gebruik van multifactorauthenticatie, beveiligde spraak-, video- en tekstcommunicatie en beveiligde noodcommunicatiesystemen

Maatregel 9

MFA en veilige communicatie

Beleid en procedures om de effectiviteit van beheersmaatregelen van cyberbeveiligingsrisico’s te beoordelen

Maatregel 10

Risico management
image
image
image
image
image
image