NIS2.Management Systeem

Het NIS2.Management Systeem is onder andere bedoeld om te bepalen hoe uw organisatie omgaat met data zoals bedoeld in de NIS2 Richtlijn.

Het systeem bevat de volgende modules:

– Contactpersonen management binnen de organisatie;
– Role based workflow en actie management;
– Relatie incl. contactpersonen management;
– Informatie- en infrasystemen;
–  Asset management;
– Vulnerability assessment service (option);
– Proces management;
– Risico management;
– Bedrijfscontinuiteitsmanagement;
– Security en privacy beleid en maatregelen audit;
– Supply chain management;
– Incidenten management;
– Rapportages op organisatie, proces en systeemniveau;
– Mobiele Management App;
– Mogelijkheid om een digitale handtekening te zetten op overeenkomsten  (optie);
– Cybersecurity training (optioneel);
– Genereren van Security Statements.
– Concernbenadering met het delen van infra- en informatiesystemen, relaties (incl. contactpersonen), en processen binnen een concern;

U krijgt op klantniveau toegang tot de tool die volledig is toegespitst op uw organisatie. Indien u dat wenst kunt u begeleid worden door een Infosecurity Partner.

Demo aanvraag