Wat is de NIS2?

For English, click here.

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn, is bedoeld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële en belangrijkse diensten in EU-lidstaten te verbeteren. Deze richtlijn wordt momenteel in nationale wetgeving omgezet en zal ergens in 2025 in werking treden en zal gelden voor overheden en minimaal 30.000 bedrijven.

Deze pagina bevat een overzicht van de Belangrijke entiteiten zoals die zijn benoemd in de NIS2. Dat zijn middelgrote organisaties die actief zijn in een sector uit de tabel op de pagina “Essentiële entiteiten” en middelgrote en grote organisaties die actief zijn in een sector uit onderstaande tabel.

Een organisatie is middelgroot op basis van de volgende criteria:

  • 50 of meer werknemers of;
  • Een jaaromzet en balanstotaal van €10 miljoen of meer.

Sector

Subsector

Soort entiteit

1.  Post- en koeriersdiensten

 

Aanbieders van postdiensten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1 bis, van Richtlijn 97/67/EG, met inbegrip van aanbieders van koeriersdiensten

2.  Afvalstoffenbeheer

 

Ondernemingen die handelingen in het kader van afvalstoffenbeheer uitvoeren zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 9, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), met uitzondering van ondernemingen waarvoor afvalstoffenbeheer niet de voornaamste economische activiteit is

3.  Vervaardiging, productie en distributie van chemische stoffen

 

Ondernemingen die stoffen vervaardigen en stoffen of mengsels distribueren als bedoeld in artikel 3, punten 9 en 14, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (2) en ondernemingen die voorwerpen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 3, van die verordening produceren uit stoffen of mengsels

4.  Productie, verwerking en distributie van levensmiddelen

 

Levensmiddelenbedrijven zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) die zich bezighouden met groothandel en industriële productie en verwerking

5.  Vervaardiging

a)  Vervaardiging van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Entiteiten die medische hulpmiddelen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad (4) vervaardigen en entiteiten die medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad (5) vervaardigen, met uitzondering van entiteiten die medische hulpmiddelen vervaardigen als bedoeld in bijlage I, punt 5, vijfde streepje, van deze richtlijn

b)  Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

Ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren als bedoeld in sectie C, afdeling 26, van NACE Rev. 2

c)  Vervaardiging van elektrische apparatuur

Ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren als bedoeld in sectie C, afdeling 27, van NACE Rev. 2

d)  Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren als bedoeld in sectie C, afdeling 28, van NACE Rev. 2

e)  Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangers en opleggers

Ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren als bedoeld in sectie C, afdeling 29, van NACE Rev. 2

f)  Vervaardiging van andere transportmiddelen

Ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren als bedoeld in sectie C, afdeling 30, van NACE Rev. 2

6.  Digitale aanbieders

 

— Aanbieders van onlinemarktplaatsen

— Aanbieders van onlinezoekmachines

— Aanbieders van platforms voor socialenetwerkdiensten

7.  Onderzoek

 

Onderzoeksorganisaties